Afgedankte voertuigen zijn auto’s, bestelwagens, bromfietsen enz. die niet langer gebruikt worden en die door hun staat of omwille van technische of mechanische mankementen voor de schroothoop bestemd zijn.

Om zulke voertuigen te slopen, moeten de operatoren voldoen aan de verplichtingen van de autoconstructeurs enerzijds en van de particulieren anderzijds. Derichebourg Belgium staat in voor de terugname, verwerking, recyclage, sanering en vernietiging van AV.

Voorwaarden voor aanvaarding

  • De voertuigen mogen geen afval bevatten
  • De papieren moeten bij het voertuig zitten
  • Het identificatieplaatje en het chassisnummer moeten duidelijk leesbaar zijn

Vind de locatie
het dichtst bij u

Verwerking en recyclage van AV

Bij aankomst in het erkende centrum voor AV van Derichebourg wordt het voertuig als gevaarlijk bestempeld: het bevat vloeistoffen en vaste materialen die gevaarlijk zijn of een bijzonder risico inhouden. Het erkende centrum voor AV moet verschillende soorten afval op een specifieke manier verwerken om te voorkomen dat er schade aan de gezondheid of het milieu toegebracht wordt.

Fase 1 in uw erkende centrum voor AV: sanering

We verwijderen stelselmatig alle olie, de oliefilter voor diesel en/of benzine, de rem-, koel- en ruitenwisservloeistof, de loodaccu, de vloeistof in de airconditioning, de banden en, desgevallend, de lpg-tank. Die materialen worden vervolgens in overeenstemming met specifieke richtlijnen vernietigd.

Fase 2 in uw erkende centrum voor AV: valorisatie en recyclage

Na de sanering en het verwijderen van de materialen die bestemd zijn voor revalorisatie en/of hergebruik, vermalen we het voertuig in industriële recyclage-installaties. Dat is momenteel de meest economische en technische oplossing voor de recyclage van AV. Daarna komen de sortering, scheiding en zuivering van de verschillende grondstoffen om ze te revaloriseren en ze als secundaire grondstoffen in het productieproces te hergebruiken. Bepaalde materialen zullen dus gebruikt worden om nieuwe onderdelen te maken, met name in de autosector.

Door uw erkende centrum voor AV gerevaloriseerde materialen

Derichebourg investeerde in zijn erkende centra voor AV in het onderzoek naar en de ontwikkeling en implementatie van de verwerking van shredderafval van de AV. Dankzij die inspanningen bereikten we de recyclagegraad van 95% die sinds 2015 voor AV is vastgelegd. Het resultaat? We kunnen de volgende materialen leveren:

  • ferrometalen: die maken 72% uit van de AV. Nadat ze zijn vermalen, recupereert uw erkende centrum voor AV ze via magnetische scheiding, waarna ze meerdere voorbehandelingen ondergaan;
  • non-ferrometalen: hoofdzakelijk koper en aluminium. Uw erkende centrum voor AV scheidt ze eerst van de andere materialen of stoffen alvorens ze te recycleren, met name via ;
  • niet-metalen: om te voldoen aan de wetgeving betreffende het opwaarderen van afgedankte consumptiegoederen, recycleert uw erkende centrum voor AV van Derichebourg ook afval dat geen metaal is (bv. glas, kunststof, schuim, banden enz.).

Vind uw erkende centrum voor AV van Derichebourg

Contacteer ons

Menu