Ophalen is goed. Recycleren is beter. Ongeacht de aard van uw metaalafval, Derichebourg Belgium komt uw schroot ophalen, recycleert het en verkoopt de grondstoffen die het eruit terugwint. Maak het uzelf gemakkelijk, win tijd, bescherm onze natuurlijke hulpbronnen en verklein uw milieuvoetafdruk!

Vind de locatie
het dichtst bij u

Recyclage van schroot
voor uw bedrijf

U kunt bij ons terecht voor de recyclage van de volgende soorten afval:

  • recyclage van schroot van nieuw afval van auto’s;
  • recyclage van schroot van nieuw afval uit de siderurgie;
  • recyclage van schroot van industrieel afval;
  • recyclage van schroot van spaanders als gevolg van metaalbewerking;
  • recyclage van afgedankte voertuigen (AV);
  • recyclage van schroot uit selectieve ophalingen;
  • recyclage van schroot uit industriële afbraakwerken;
  • recyclage van schroot van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur);
  • recyclage van schroot uit containers.

Recyclage van schroot volgens de regels van de kunst

Na het ophalen van de ferrometalen voert Derichebourg Belgium een kwaliteitsanalyse uit en sorteren we de metalen op basis van hun samenstelling. Daarna persen we ze samen en laseren, snijden of vermalen we ze met onze industriële machines, brekers-shredders en schaarpersen, om er de secundaire grondstoffen uit te halen. Dat alles uiteraard met het grootste respect voor de kwaliteitsnormen die de overheid oplegt.

Contacteer ons

Menu