WAT AFVAL IS VOOR DE EEN, IS EEN SCHAT VOOR DE ANDER

Toen we onze recyclageactiviteiten ruim vijftig jaar geleden opstartten, werd de impact van onze consumptiemaatschappij op het klimaat niet gemeten. Niemand sprak van de zogenaamde circulaire economie, een nieuw, natuurlijk ecosysteem waar niets verdwijnt en alles een tweede leven krijgt…

Volgens het Franse Institut de l’Économie Circulaire leert dit nieuwe model ons producten als een stroom van grondstoffen en energie te zien die telkens weer in de economie geïnjecteerd worden.

Net als in een natuurlijk ecosysteem is er een minimum aan hulpbronnen nodig, want verlies of verspilling van grondstoffen en energie is er niet.

Wat in de lineaire economie de stempel ‘afval’ krijgt, waarvan we niet anders kunnen dan het te storten of verbranden, kan in de kringloopeconomie nog meermaals hergebruikt worden […]

Dit nieuwe industriële model vertrekt van het principe: wat afval is voor de een, is een schat voor de ander.

Derichebourg in de circulaire economie

De milieu-impact van bedrijfsprocessen wordt gemeten om het gebruik van grondstoffen te beperken, om hernieuwbare energie te gebruiken, en om te hergebruiken en recycleren.

Naast de onmiskenbare milieu-impact is de circulaire economie ook bevorderlijk voor de ontwikkeling van de lokale economie en het behoud of de creatie van niet-herlokaliseerbare werkgelegenheid.

Door fors te investeren in innovatie en nieuwe lijnen voor afvalrecuperatie te ontwikkelen, gaat Derichebourg voorop in de strijd voor een circulaire economie.

Contacteer ons

Menu