De milieuovereenkomst van 2001 tussen de beroepsfederaties en het Waals Gewest regelt de verplichte terugname in België van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) die door bedrijven wordt gemaakt.

Door het opslaan en storten van AEEA tegen te gaan willen we het milieu beschermen. Daartoe promoten we alternatieven, het hergebruik en de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Vind de locatie
het dichtst bij u

Recyclage van kleine en grote huishoudtoestellen

Derichebourg stelt oplossingen voor om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in te zamelen en te valoriseren. We richten ons vooral op grote huishoudtoestellen (koelkasten en andere) en kleine huishoudelijke apparaten.

Koelkasten: koelkasten, diepvriezers, koeltoonbanken, koelapparaten enz.

Grote huishoudtoestellen: ovens, wasmachines, droogmachines, vaatwasmachines enz.

Kleine huishoudtoestellen: broodroosters, koffieautomaten, stofzuigers, haardrogers, keukenrobots, waterkokers, mixers enz.

Computerapparatuur: computers, tablets, monitors, printers enz.

Hoe worden AEEA verwerkt?

Alle AEEA bevatten substanties die schadelijk zijn voor het milieu (bv. batterijen, kathodestraalbuizen, condensators, koelmiddel enz.). Na het ophalen is het sorteren dus de belangrijkste stap. De opgehaalde huishoudtoestellen worden onderverdeeld in 3 categorieën:

– Grote huishoudtoestellen, met koelmiddel

– Grote huishoudtoestellen, zonder koelmiddel

– Kleine huishoudtoestellen

Derichebourg voerde innovatieve processen in om deze categorieën te verwerken in overeenstemming met de vereisten die in de Europese richtlijn voor de recyclage van AEEA vastgelegd zijn.

AEEA zijn bijzonder geschikt voor recyclage door de materialen die ze bevatten (ferro- en non-ferrometalen, glas, kunststof enz.). Van bepaalde huishoudtoestellen hopen we 80% te recycleren en 85% te valoriseren.

Neem contact op met Derichebourg voor meer informatie over de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Contacteer ons

Menu