Derichebourg, een belangrijke speler in afvalbeheer in België

Derichebourg Belgium is een belangrijke speler in afvalbeheer in België voor de recyclage van schroot en oude metalen. De milieudivisie van de Derichebourg Groep is een van de wereldleiders op het gebied van recyclage en is actief in veel landen in Europa en Noord-Amerika. Derichebourg beschikt over een zeer uitgebreid en performant machinepark waarmee kwaliteitsvolle secundaire grondstoffen worden teruggewonnen uit verschillende soorten afval, zoals afgedankte voertuigen en elektrische of elektronische apparatuur.

Onze oplossingen
voor bedrijven

Professionals en bedrijven doen een beroep op Derichebourg Belgium voor de ophaling, het beheer en de valorisatie van afgedankte goederen, afvalmaterialen, industrieel en huishoudelijk afval.

Onze oplossingen
voor particulieren

Derichebourg Belgium koopt oude metalen en schroot van particulieren op en neemt hun afgedankte voertuigen terug. De verwerking, sortering en recyclage gebeuren met volledige inachtneming van de geldende wetten.

Derichebourg
Belgium
in cijfers:

9 sites voor ophaling en recyclage

wagenpark van 30 voertuigen

150 werknemers

350.000 ton schroot gerecycleerd per jaar

20.000 afgedankte voertuigen gedepollueerd per jaar

News

Menu